Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stará radnice

14. 4. 2019

enesanční budova se nachází v jihozápadním rohu Velkého náměstí v Prachaticích. Patří ke skvostům české renesanční architektury. Jejím vlastníkem je město Prachatice.

Stará radnice čp. 1 na Velkém náměstí v Prachaticích je třípodlažní stavbou palácového charakteru se sedlovou střechou a dvěma krátkými dvorními křídly. Hlavní trakt je podsklepen, přičemž sklepy jsou provedeny ve dvou výškových úrovních, z nichž spodní vybíhá z půdorysu budovy a zasahuje až pod Velké náměstí.

Stará radnice byla postavena v letech 1570-1571, pravděpodobně velkou přestavbou původního „rathauzu" (jiné zdroje uvádějí její vystavění v místě původního rožmberského paláce, který byl v roce 1570 odstraněn). Z doby výstavby se dochovaly dvě knihy příjmů a vydání města Prachatic z let 1570-1571. První výdaj na stavbu je zapsán 24.4.1570. Podle evidence bylo celkem prostavěno 2648 kop 40 gr. míš. Hrubá stavba radnice byla dokončena již koncem roku 1570, v dalším roce byla provedena její vnější výzdoba a vybavení vnitřním zařízením. Hlavní položky na stavbu radnice končí v září 1571. Na výzdobě radnice se podílel malíř Jan Březnický. 

Renesančním stavitelem byla radnice provedena s vysokou valbovou střechou s hodinovou věžičkou s cibulovou bání v ose průčelí, přičemž věžička, vikýře i valby byly na vrcholech zdobeny makovicemi. Roku 1702 vížku zapálil blesk, v rámci obnovy byla v roce 1719 nahrazena jinou. Po velkém požáru města v roce 1832 byla provedena nynější sedlová střecha. Věžička byla obnovena, ovšem roku 1884 ji radní nechali pro zchátralost odstranit. Následně již postavena nebyla. Vzhled západní fronty Velkého náměstí se zásadně změnil roku 1903 stavbou Nové radnice s nárožní věží, čili vížka na střeše Staré radnice již nemá původní architektonické opodstatnění.

Původní renesanční podoba radnice se z převážné části zachovala až do současnosti, zásadní odlišností je zejména popsaná změna zastřešení.image.jpg